16 cze 2021
3 minuty

Edycja Menu w WordPress

Używasz WordPress i nie wiesz, jak utworzyć menu? Z tego artykułu dowiesz się, krok po kroku, jak edytować menu, dodawać i usuwać nowe elementy do menu Twojej strony internetowej, co to jest menu wielopoziomowe i jak jest stworzyć i jak dodać menu do witryny w WordPressie.

Proste i funkcjonalne menu WordPress

Menu to sekcja, która pozwala sprawnie nawigować witryną założoną na platformie WordPress. W WordPressie masz możliwość spersonalizowania menu, dodając kategorie, podstrony, linki, komentarze w Kokpicie (Dashboard). Kokpit to Panel nawigacyjny znajdujący się w kolumnie po lewej stronie.


Jak utworzyć menu WordPress?

W celu stworzenia własnego menu:

 1. Przejdź do Kokpitu (Dashboard) WordPressa.
 2. Z menu Wygląd (Appearance) po lewej stronie Kokpitu wybierz opcję Menu.
 3. Następnie wybierz opcję Utwórz nowe menu (create a new menu) u góry strony.
 4. Wprowadź nazwę nowego menu w Nazwa Menu (Menu Name).
 5. Kliknij przycisk Utwórz Menu (Create Menu).

Dodawania elementu do Menu

Możesz dodać do Menu różne elementy takie jak strony, kategorie, a nawet niestandardowe linki. Dla przykładu, żeby dodać Strony postępuj następująco:

 1. Znajdź okienko Strony (Pages).
 2. Wybierz opcję Wyświetl wszystko (View All), aby przejrzeć listę wszystkich opublikowanych stron na Twojej witrynie w WordPressie.
 3. Zaznacz w okienkach przy nazwach strony, które chcesz dodać (w tym przykładzie Home).
 4. Kliknij przycisk Dodaj do Menu (Add To Menu) znajdujące się na dole tego okienka, aby dodać wybrane elementy do menu strony.
 5. Kliknij przycisk Zapisz Menu (Save Menu) znajdujący się po prawej stronie.
 6. Twoje niestandardowe menu zostało zapisane.

Usuwanie elementu z Menu

W przypadku, gdy chciałbyś usunąć element z Menu nawigacyjnego, powinieneś postępować następująco:

 1. Znajdź pozycję menu, którą chcesz usunąć w oknie Edytora Menu (Custom Link).
 2. Kliknij ikonę strzałki w prawym górnym rogu pozycji menu, aby ją rozwinąć.
 3. Kliknij opcję Usuń (Remove).
 4. Kliknij przycisk Zapisz Menu (Save Menu), aby wprowadzić zmiany. Wybrany element został natychmiastowo usunięty.

Menu wielopoziomowe

WordPress umożliwia tworzenie Menu wielopoziomowego, czyli submenu złożone z zakładek, które rozwijają się po kliknięciu na nie. Opiera się to na prostym działaniu „przeciągnij i upuść”. Aby wybrany element Menu stał się podrzędny wobec drugiego należy:

 1. Umieścić kursor menu nad elementem menu „Dziecko” (child) – podrzędnym.
 2. Trzymając lewy przycisk myszy, przeciągnij go w prawo, do elementu nadrzędnego – „Rodzica” (parent).
 3. Puść przycisk myszy.
 4. Powtórz te kroki dla każdego elementu Menu wielopoziomowego.
 5. Kliknij przycisk Zapisz Menu w Edytorze Menu, aby wprowadzić zmiany.

Jak dodać własne Menu na stronie WordPressie?

W WordPressie możesz tworzyć własne motywy i dodawać je do Menu. Jeśli wybrany przez Ciebie motyw w WordPressie obsługuje menu niestandardowe, możesz dodać nowe menu do jednej z lokalizacji motywów. W tym celu:

 1. Przewiń na dół okna edytora menu.
 2. W sekcji Lokalizacje motywów (Theme locations) kliknij pole wyboru obok lokalizacji, w którym ma pojawić się menu.
 3. Po dokonaniu wyboru kliknij na niebieskie pole Zapisz Menu (Save Menu).

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że zainteresował Cię ten artykuł i przekazane w nim podstawowe informacje ułatwią Ci samodzielne utworzenie Menu na Twojej stronie internetowej w WordPressie. Jeżeli miałbyś jednak jakieś wątpliwości jak to zrobić, pojawiłyby się problemy techniczne, których sam nie będziesz mógł rozwiązać, skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie techniczne oraz szkolenie godzinowe, na którym nauczymy Cię jak, krok po kroku, stworzyć spersonalizowane Menu i zarządzać jego elementami.